Ārējo apgaismojumu projektēšana un izbūve

Ielu apgaismojums un tā vadības sistēmu izstrāde, montāža un ar āra apgaismojuma uzturēšanu saistītie darbi.