Elektromontāža

Elektromontāžas darbus līdz 20 kV:

  • telpu iekšējās instalācijas montāžu, remontu;
  • kabeļu līniju montāžu un remontu;
  • gaisvadu līniju montāžu un remontu;
  • apgaismojuma sistēmu montāžu;
  • elektroietaišu pārbaudi un regulēšanu.

Elektromontazas darbi