Elektroietaišu mērījumi

Uzņēmumā strādā sertificēti elektromontieri un inženieri, kas veic elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi šādos virzienos: 

  • Līdz 1 kV gaisvadu un piekarkabeļu līnijas elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV kabeļlīnijas elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV jaudas elektrostaciju elektriskā daļa elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV sabiedrisko un dzīvojamo ēku elektroinstalācija elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV ražošanas ēku elektroinstalācija elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV celšanas ietaišu elektroiekārtas elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 1 kV elektrodzinēji un ģeneratori elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Līdz 20 kV kabeļu bojājumu meklēšana un elektroiekārta pārbaude.
  • Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
  • Pārsprieguma un zibens aizsardzība elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi.